Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Suối Giàng

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
ybi-vanchan-ptdtbtth-thcssuoigiang@edu.viettel.vn